Marine_Pro_logo

Marine Pro

Vi leverer miljøvennlig skrogvask og ren samvittighet gjennom ny og fremtidsrettet bærekraftig teknologi

Vår visjon

Levere bærekraftig skrogvask og ren samvittighet.

Skrogvaskesystemet HullwashECO® vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensning, lavere drivstofforbruk, mindre CO2 og NOₓ utslipp, samt bedre kvaliteten og opplevelsen av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk.

Ny fremtidsrettet bærekraftig teknologi

Miljøvennlig skrogvask og bærekraftig teknologi for fritids- og kommersielle båter – i fremtiden uten bruk av miljøfiendtlig bunnstoff.

God samvittighet

Miljøvennlig skrogvask fjerner begroing fra skroget – gir optimal fart og drivstofføkonomi. Bidrar til å overlevere planeten og havmiljøet i bedre tilstand for fremtidige generasjoner.

Våre løsninger

Marine Pro utvikler løsninger for små og mellomstore båter. For båter under 25 fot tilbyr vi HullmatECO®, en skrogmatte i miljøvennlig materiale som både vasker og hindrer begroing mens båten ligger fortøyd. For båter opp til 60 fot har vi HullwashECO®, et “sail in” skrogvaskeannlegg som løser begroingsproblematikken helt uten bruk av miljøgifter og utslipp.