Marine Pro

Vi leverer miljøvennlig skrogvask og ren samvittighet gjennom ny og fremtidsrettet bærekraftig teknologi

Vår visjon

Levere bærekraftig skrogvask og ren samvittighet.

Skrogvaskesystemet hullwasheco® vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensning, lavere drivstofforbruk, mindre CO2 og NOx utslipp, samt bedre kvaliteten og opplevelsen av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk.

Ny fremtidsrettet bærekraftig teknologi

Miljøvennlig skrogvask og bærekraftig teknologi for fritids- og kommersielle båter – i fremtiden uten bruk av miljøfiendtlig bunnstoff.

God samvittighet

Miljøvennlig skrogvask fjerner begroing fra skroget – gir optimal fart og drivstofføkonomi. Bidrar til å overlevere planeten og havmiljøet i bedre tilstand for fremtidige generasjoner.

Våre løsninger

Marine Pro utvikler løsninger for små og mellomstore båter. For båter under 25 fot tilbyr vi Hullmateco, en skrogmatte i miljøvennlig materiale som både vasker og hindrer begroing mens båten ligger fortøyd. For båter opp til 60 fot har vi Hullwasheco, et «sail in» skrogvaskeannlegg som løser begroingsproblematikken helt uten bruk av miljøgifter og utslipp.