Vi trenger din hjelp til å nå et bærekraftig fritidsbåtmiljø

Som fritidsbåteier over mange år har jeg selv erfart hvor lite miljøhensyn det er blitt tatt i båtforeningers havner. NIVA og SINTEF rapporter om miljøgifter i sedimenter fra båthavner landet rundt, og levner ingen tvil om at tidligere holdninger har vært «det vi ikke ser – har vi ikke vondt av». Det har vært en viss bedring de siste årene. Men når man har brukt millioner av kroner på tiltak i båthavner med forurensede sedimenter, og fortsatt lar hundrevis av båter i havnen påføre «selvpolerende bunnstoff», er det ingen tvil om at jobben ikke er fullført. Nå må alle fritidsbåteiere våkne opp, og ta del i et fremtidig bærekraftig og miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter.


Vi oppfordrer til å bli med å starte en diskusjon med dine båtkolleger og styret i båtforeningen, rundt det å ta valget med å slutte med bunnstoff, og heller velge skrogvask Etter hvert vil det snart være mulig å få installert en skrogvaskeanlegg også i ditt nærområde.

Sverige innførte totalforbud for tømming av båtseptikk i havet april 2015. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen uttalte i 2017 at han ser for seg et regelverk som forbyr utslipp av kloakk fra skip innenfor 12 nautiske mil.

Det finnes allerede lokale utslippsforbud i Oslofjordregionen (Bunnefjorden og kystlinjen langs Nesoddlandet, Hvaler og i Agder). Det vil etter all sannsynlighet bli fremmet et totalforbud for utslipp av båtseptikk fra fritidsbåter i Oslofjordregionen i løpet av få år.