Vår visjon

Levere bærekraftig skrogvask og ren samvittighet.

Skrogvaskesystemet hullwasheco® vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensing, lavere drivstofforbruk, mindre CO2 og NOx utslipp, samt bedre kvaliteten og opplevelsen av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk.

Ny fremtidsrettet bærekraftig teknologi

Ny fremtidsrettet bærekraftig teknologi

Miljøvennlig skrogvask og bærekraftig teknologi for fritids- og kommersielle båter – i fremtiden uten bruk av miljøfiendtlig bunnstoff.