Hullmat

ECO®

& andre tjenester

HullmatECO® & andre tjenester

Miljøvennlig skrogmatte som børster av og hindrer begroing der båten ligger fortøyd.

En løsning for båter under 25 fot

Marine Pro AS har utover utviklingen av skrogvaskeanlegg og vann- og slamrensingssystemer, sett på produkter og tjenester som til sammen utgjør et komplett produkt og tjenesteprogram for miljøvennlig bruk og vedlikehold av fritidsbåter og profesjonelle båter opp til 60 fot.

I denne sammenhengen har vi utviklet en skrogmatte for fritidsbåter opp til 25 fot. HullmatECO® muliggjør at også mindre fritidsbåter kan holdes rene gjennom sesongen uten påføring av bunnstoffprodukter.

Spyleplass med rensing

Miljødirektoratets COWI rapporter konkluderer med at kun 11% av småbåthavner i Norge har et godkjent anlegg med rensing.

Marine Pro AS har kompetanse, erfaring og samarbeidspartnere, og vil kunne tilby prosjektering av spyleplass for båtforeninger og marinaer, der hvor det ikke ligger til rette eller er mulig å etablere et skrogvaskeanlegg. Prosjekteringen dekker befaringer, møter, søknadsdokumenter til kommune, samt eventuelle søknader om offentlige tilskudd.

Konsulenttjenester og prosjektering

Sverige innførte i 2015 et totalforbud mot utslipp av båtseptikk. Vannområdene i Oslofjorden har på trappene et tilsvarende forbud for Oslofjordregionen.

Marine Pro AS har kompetanse, erfaring og samarbeidspartnere, som vil kunne tilby prosjektering av båtseptikkinstallasjoner for båtforeninger og marinaer. I områder der hvor det ikke ligger til rette for eller er mulig å tilknytte offentlige avløp, vil det kunne tilknyttes et lokalt renseanlegg for rensing av båtseptikk.

Prosjekteringen dekker befaringer, møter, søknadsdokumenter til kommune, samt eventuelle søknader om offentlige tilskudd.

Marine pro, båt på vann

Prosjekteringsomfang:

  • Septikkpumpe
  • Tilknytning til offentlig avløp
  • Betongplate med avrenning
  • Drenering, grovfiltrering og pumping av vaskevannet
  • Miljøvennlig renseanlegg med godkjent utslipp av renset vann