Bli medeier i morgendagens grønne løsning på dagens bunnstoff-problem

Vårt oppdrag

Ny fremtidsrettet og bærekraftig teknologi! 

Miljøvennlig skrogvask og bærekraftig teknologi for fritids- og kommersielle båter – uten bruk av miljøfiendtlig bunnstoff. MarinePro er en miljøfokusert “2nd mover” i skrogvaskesegmentet. Sverige med Østersjøen som utfordring, var i sin tid “first mover”, men uten bærekraftige og miljøvennlige løsninger for fremtiden. 

Skrogvaskesystemet HullwashECO® og skrogmatten HullmatECO® vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensning, lavere drivstoff-forbruk, mindre CO2 og NOₓ  utslipp, samt bedre kvaliteten og opplevelsen av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk. Clean boat – Happy Environment

Problemet

Negativ påvirkning av livet i havet.

Det er et pressende behov for å endre båtvedlikeholds- rutinene og bli mer miljøbevisste. Bruken av miljøfiendtlige produkter kommer til å opphøre og erstattes av bærekraftige alternativer.

Bunnstoff består bl.a. av polymerere som mikroplast/harpiks, og har giftige og forurensende virkemidler (biocider) som også representerer helsefare ved båtpuss og påføring.

Bunnstoff slik det i dag fremstår, har en negativ påvirkning på livet i havet, og er dermed ikke et miljøvennlig eller bærekraftig produkt for båtliv.

Løsningen

Marine Pro utvikler løsninger for små og mellomstore båter. For båter under 25 fot tilbyr vi HullmatECO®, en skrogmatte i miljøvennlig materiale som både skrubber og hindrer begroing mens båten ligger fortøyd.

For båter opp til 60 fot har vi HullwashECO®, et «sail-in» skrogvaskeannlegg som løser begroingsproblematikken helt uten bruk av miljøgifter og utslipp.

HullwashECO®

Vårt skrogvaskeannlegg er en moderne mekanisk løsning for å fjerne begroing på din båt. Helt uten å bruke miljøgiftige kjemikalier, vasker HullwashECO® skroget rent, mens båten fremdeles ligger i vannet . Vaskingen kan gjøres uansett hva som er gjort av tidligere behandling av undervannsskroget.

Skrogvaskeanlegget er basert på norsk-utviklet mekanisk børstevaskløsning, som vasker av begroingen under vannlinjen. Vaskevannet føres i lukket system til land for rensing. Det tilføres ingen virkestoffer, og børstesystemet er sikret mot lekkasje av vaskevann til omkringliggende vann og sedimenter. Løsningen ble Patentsøkt Q4 2021.

HullmatECO®

Marine Pro AS har utviklet en skrogmatte for fritidsbåter opp til 25 fot. HullmatECO® muliggjør at også mindre fritidsbåter kan holdes rene gjennom sesongen uten påføring av bunnstoffprodukter. Kokosmatten har den egenskapen at når båten ligger på matten, vil båtens bevegelser i forhold til skrogmatten som flyter i vann, gir en “skrubbeeffekt” mot skroget når båten ligger fortøyd. Løsningen ble Patentsøkt Q4 2020.

Selskapet og markedet

Selskapet
– Unik markedsposisjon – Først ute internasjonalt med å utvikle miljøvennlig skrogvasker og skrogmatter, få/ingen konkurrenter.
– Forventer sterk vekst – Forventer sterk vekst i omsetning de neste årene.
– Unik teknologi – Ideen har ledet til flere års FOU og utviklingen av våre konsepter.
– Bred forretningsmodell – Har en bred forretningsmodell som gjør at selskapet kan utvikles i samsvar med utviklingen i markedet, og fokusere på de lønnsomme segmentene. Salg, utleie og leasing m/drift.
– Grønn DNA – Vår DNA og kultur er bygget på å skape en miljøvennlig bruk av fritidsbåter.
 
Markedet
– Stort og nytt marked – Nasjonalt og internasjonalt marked med enormt potensiale.
– Endring i kundepreferanser – Marine Pro opplever en økt etterspørsel blant marinaer og båtforeninger, samt båtfolk som ønsker et mer miljøvennlig alternativ.
– Push fra beslutningstakere – Fritidsbåter i Norge står for et årlig forbruk av ca. 400 tonn bunnstoff, og det oppleves et økt fokus fra politikere, bransjeforeninger og kunder i Norge og internasjonalt for å utvikle en ny standard og regler for bruk av bunnstoff.
– Ingen leder enda – Det finnes ingen direkte konkurrenter til Marine Pro i Norge, og kun få internasjonalt. Med den planlagte kommersialiseringen har selskapet mulighet til å ta en ledende posisjon i Norge og internasjonalt.

Potensiale, støtteordninger, budsjetter og tidslinje

Ønsker du mer informasjon om Marine Pro AS ta kontakt med oss direkte!
Trond Stenslet
Grunnlegger og daglig leder
trond@marinepro.no
Robin Junge
Partner/Investor
robin@marinepro.no