Bli medeier i morgendagens grønne løsning på dagens bunnstoff-problem

Vårt oppdrag

Ny fremtidsrettet og bærekraftig teknologi! 

Miljøvennlig skrogvask og bærekraftig teknologi for fritids- og kommersielle båter – uten bruk av miljøfiendtlig bunnstoff. MarinePro er en miljøfokusert «2nd mover» i skrogvaskesegmentet. Sverige med Østersjøen som utfordring, var i sin tid «first mover», men uten bærekraftige og miljøvennlige løsninger for fremtiden. 

Skrogvaskesystemet HullwashECO® og skrogmatten HullmatECO vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensning, lavere drivstoff-forbruk, mindre CO2 og NOx utslipp, samt bedre kvaliteten og opplevelsen av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk. Clean boat – Happy Environment

Stock, Marine Pro

Problemet

Negativ påvirkning av livet i havet.

Det er et pressende behov for å endre båtvedlikeholds- rutinene og bli mer miljøbevisste. Bruken av miljøfiendtlige produkter kommer til å opphøre og erstattes av bærekraftige alternativer.

Bunnstoff består bl.a. av polymerere som mikroplast/harpiks, og har giftige og forurensende virkemidler (biocider) som også representerer helsefare ved båtpuss og påføring.

Bunnstoff slik det i dag fremstår, har en negativ påvirkning på livet i havet, og er dermed ikke et miljøvennlig eller bærekraftig produkt for båtliv.

Løsningen

Marine Pro utvikler løsninger for små og mellomstore båter. For båter under 25 fot tilbyr vi HullmatECO, en skrogmatte i miljøvennlig materiale som både skrubber og hindrer begroing mens båten ligger fortøyd.

For båter opp til 60 fot har vi HullwashECO®, et «sail-in» skrogvaskeannlegg som løser begroingsproblematikken helt uten bruk av miljøgifter og utslipp.

HullwashECO®

Vårt skrogvaskeannlegg er en moderne mekanisk løsning for å fjerne begroing på din båt. Helt uten å bruke miljøgiftige kjemikalier, vasker HullwashECO® skroget rent, mens båten fremdeles ligger i vannet . Vaskingen kan gjøres uansett hva som er gjort av tidligere behandling av undervannsskroget.

Skrogvaskeanlegget er basert på norsk-utviklet mekanisk børstevaskløsning, som vasker av begroingen under vannlinjen. Vaskevannet føres i lukket system til land for rensing. Det tilføres ingen virkestoffer, og børstesystemet er sikret mot lekkasje av vaskevann til omkringliggende vann og sedimenter. Løsningen ble Patentsøkt Q4 2021.

HullmatECO®

Marine Pro AS har utviklet en skrogmatte for fritidsbåter opp til 25 fot. HullmatECO muliggjør at også mindre fritidsbåter kan holdes rene gjennom sesongen uten påføring av bunnstoffprodukter. Kokosmatten har den egenskapen at når båten ligger på matten, vil båtens bevegelser i forhold til skrogmatten som flyter i vann, gir en “skrubbeeffekt” mot skroget når båten ligger fortøyd. Løsningen ble Patentsøkt Q4 2020.

Selskapet og markedet

Selskapet
– Unik markedsposisjon – Først ute internasjonalt med å utvikle miljøvennlig skrogvasker og skrogmatter, få/ingen konkurrenter.
– Forventer sterk vekst – Forventer sterk vekst i omsetning de neste årene.
– Unik teknologi – Ideen har ledet til flere års FOU og utviklingen av våre konsepter.
– Bred forretningsmodell – Har en bred forretningsmodell som gjør at selskapet kan utvikles i samsvar med utviklingen i markedet, og fokusere på de lønnsomme segmentene. Salg, utleie og leasing m/drift.
– Grønn DNA – Vår DNA og kultur er bygget på å skape en miljøvennlig bruk av fritidsbåter.
 
Markedet
– Stort og nytt marked – Nasjonalt og internasjonalt marked med enormt potensiale.
– Endring i kundepreferanser – Marine Pro opplever en økt etterspørsel blant marinaer og båtforeninger, samt båtfolk som ønsker et mer miljøvennlig alternativ.
– Push fra beslutningstakere – Fritidsbåter i Norge står for et årlig forbruk av ca. 400 tonn bunnstoff, og det oppleves et økt fokus fra politikere, bransjeforeninger og kunder i Norge og internasjonalt for å utvikle en ny standard og regler for bruk av bunnstoff.
– Ingen leder enda – Det finnes ingen direkte konkurrenter til Marine Pro i Norge, og kun få internasjonalt. Med den planlagte kommersialiseringen har selskapet mulighet til å ta en ledende posisjon i Norge og internasjonalt.

Potensiale, støtteordninger, budsjetter og tidslinje

Ønsker du mer informasjon om Marine Pro AS ta kontakt med oss direkte!
Trond Stenslet
Grunnlegger og daglig leder
trond@marinepro.no
Robin Junge
Partner/Investor
robin@marinepro.no