Status uke 47 – 2020

Innovasjon Norge har nå endelig bekreftet at vi vil motta tilskudd gjennom Miljøteknologiordningen.

Status uke 40 – 2020

Vi har nå vært så heldige å få på plass avtale med investor, og har dermed kunne iverksette bestillinger av varer og tjenester for oppgradering påfølgende testing av skrogvaskeanlegget - Pilot II.

Status uke 22 – 2020

Gjennomføring av den andre praktiske testen i skrogvaskeanlegget er gjennomført, og teknologien viser igjen at det er fullt mulig å vaske båtskrog rent – uten lekkasjer til sjø.
 

Status uke 20 - 2020

Gjennomføring av den første praktiske testen i skrogvaskeanlegget, ble på grunn av Corona situasjonen utsatt til 26. mai.
Testomfanget for Pilot I ble skalert ned, og begrenset til ett børstehode og på dette stadiet et forenklet styringssystem.

Status uke 8 - 2020

Rigg ble montert på flytebryggene 18. februar. Løpekatter og børstehus monteres i løpet av mars. Trekonstruksjonen på begge sider er høyst midlertidig inntil løpekatter er produsert og installert. Frem til da må vi teste vask av båter ved å flytte båt og ikke rigg.

Status uke 50

Flytebryggeelementer er nå sjøsatt med lokal hjelp av kranfører og Grundvik Marina AS. Modulene til vaskeriggen er under produksjon og montering på anlegget forventes rett over nyttår

Status uke 49

Monteringen av alle 7 flytebryggeelementer for Pilot I, er nå ferdigstilt. «Hands On» arbeidet er utført av Gründeren selv. Sjøsetting er planlagt uke 50

Status uke 48

Vi har påbegynt montering av flytebryggeelementer for Pilot I, med god hjelp av Grundvik Marina AS, Tofte i Hurum.
To elementer er ferdigstilt.

Båteiere kan bli gjort ansvarlige

Kristiansand kommune ønsker å ansvarliggjøre båteiere for miljøstoffer som havner i naturen. Opplagsplasser for småbåter er sterkt forurenset med tungmetaller, viser en ny rapport fra kommunen.

Les mer her: https://www.nrk.no/sorlandet/bateiere-kan-bli-gjort-ansvarlige-1.14473773

Båtbransjemagasinet Marinadockage

Regelendringer i USA vil påvirke det lovlige kobberinnholdet i bunnstoff. Planen om et maksimums innhold på 0,5% kobber i 2018, er utsatt til januar 2020. Bunnstoffindustrien vil dermed få store utfordringer med å tilby et produkt som både er miljøvennlig og samtidig forhindrer maritim begroing.

Les mer her: https://www.marinadockage.com/washington-state-halts-ban-antifouling-copper-paints/ 

« Forrige 1 2