Status uke 22 – 2020

4. juni, 2020

Gjennomføring av den andre praktiske testen i skrogvaskeanlegget er gjennomført, og teknologien viser igjen at det er fullt mulig å vaske båtskrog rent – uten lekkasjer til sjø.
 

Status uke 20 - 2020

26. mai, 2020

Gjennomføring av den første praktiske testen i skrogvaskeanlegget, ble på grunn av Corona situasjonen utsatt til 26. mai.
Testomfanget for Pilot I ble skalert ned, og begrenset til ett børstehode og på dette stadiet et forenklet styringssystem.

Status uke 8 - 2020

20. februar, 2020

Rigg ble montert på flytebryggene 18. februar. Løpekatter og børstehus monteres i løpet av mars. Trekonstruksjonen på begge sider er høyst midlertidig inntil løpekatter er produsert og installert. Frem til da må vi teste vask av båter ved å flytte båt og ikke rigg.

Status uke 50

13. desember, 2019

Flytebryggeelementer er nå sjøsatt med lokal hjelp av kranfører og Grundvik Marina AS. Modulene til vaskeriggen er under produksjon og montering på anlegget forventes rett over nyttår

Status uke 49

6. desember, 2019

Monteringen av alle 7 flytebryggeelementer for Pilot I, er nå ferdigstilt. «Hands On» arbeidet er utført av Gründeren selv. Sjøsetting er planlagt uke 50

Status uke 48

3. desember, 2019

Vi har påbegynt montering av flytebryggeelementer for Pilot I, med god hjelp av Grundvik Marina AS, Tofte i Hurum.
To elementer er ferdigstilt.

Båteiere kan bli gjort ansvarlige

1. november, 2019

Kristiansand kommune ønsker å ansvarliggjøre båteiere for miljøstoffer som havner i naturen. Opplagsplasser for småbåter er sterkt forurenset med tungmetaller, viser en ny rapport fra kommunen.

Les mer her: https://www.nrk.no/sorlandet/bateiere-kan-bli-gjort-ansvarlige-1.14473773

Båtbransjemagasinet Marinadockage

17. oktober, 2019

Regelendringer i USA vil påvirke det lovlige kobberinnholdet i bunnstoff. Planen om et maksimums innhold på 0,5% kobber i 2018, er utsatt til januar 2020. Bunnstoffindustrien vil dermed få store utfordringer med å tilby et produkt som både er miljøvennlig og samtidig forhindrer maritim begroing.

Les mer her: https://www.marinadockage.com/washington-state-halts-ban-antifouling-copper-paints/ 

Artikkel fra SVT oktober 2019

14. oktober, 2019

Sverige har nå innført forbud mot gjenværende TBT på skroget. I tillegg er det innført totalforbud mot bruk av bunnstoffprodukter i ferskvann og i Bottenviken.

Les mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bottenfarg

Danske båtbladet MinBaad

12. september, 2019

I Danmark har man fra 2019 tatt grep, og følger du som båteier ikke de nye reglene for bruk av bunnstoffprodukter – kan det bety bøter eller fengsel.

Les mer her: https://minbaad.dk/nyhed/archive/2019/22/march/article/gamle-bundmalinger-gjort-ulovlige-miljostyrelsen-truer-med-bode-og-fangselsstraf/

« Forrige 1 2