pdf

Seilmagasinget: Bunnstoff kan bli forbudt

Seilmagasinget trekker frem Marine Pro i en artikkel om mulige nye miljøkrav som kommer, og fremtidens løsninger for begroing uten bruk av miljøgifter.

pdf

Omtale i seilas våren 2020

KNS medlemsblad «SEILAS våren 2020» , skriver om «Sail-in-wash» for båter. Marine Pro er stolte av å kunne presentere prosjektstatus på båtvaskeanlegget for båtfolket. En stor takk til KNS og Christian Ruschetta for interessen og omtalen av fremtidige miljøvennlige løsninger for fritidsbåter.

NRK: Båteiere kan bli gjort ansvarlige

25. mars, 2019

Kristiansand kommune ønsker å ansvarliggjøre båteiere for miljøstoffer som havner i naturen. Opplagsplasser for småbåter er sterkt forurenset med tungmetaller, viser en ny rapport fra kommunen.

Se innslaget: https://www.nrk.no/sorlandet/bateiere-kan-bli-gjort-ansvarlige-1.14473773

Artikkel fra SVT oktober 2019

14. oktober, 2019

Sverige har nå innført forbud mot gjenværende TBT på skroget. I tillegg er det innført totalforbud mot bruk av bunnstoffprodukter i ferskvann og i Bottenviken.

Les mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bottenfarg