Skrogmatten HullmatECO® tilbys som en miljøvennlig løsning hos Vollen Marina

Marine Pro AS har inngått en Intensjonsavtale den 23.03.2023 med Vollen Marina, Asker.

Robin Junge og Trond Stenslet fra Marine Pro, stilte til kombinert intervju med lokalavisen RHA, og signering av intensjonsavtale med Morten Gjeruldsen, Daglig Leder hos Vollen Marina i Asker.

Avtalen innebærer at skrogmatten HullmatECO® tilbys leietakere med båter opptil 25 fot som en matte-tjeneste. Dette betyr i praksis at båteier bestiller skrogmatten direkte fra Marine Pro til sin båtplass for hver sesong. Marine Pro’s representanter vil på avtalt tid installere skrogmatten på båtplassen mellom utriggerene, og båten kjøres deretter helt enkelt oppå skrogmatten – der den i kan ligge gjennom hele sesongen. Etter båtsesongen tar Marine Pro skrogmatten opp for rengjøring og ekstern lagring, samt klargjøres for neste sesong.

Skrogmatten gir båteiere umiddelbart muligheten til å avvikle sin fremtidige bruk av miljøfiendtlige bunnstoffprodukter. Skrogmatten gjør at undervanns-skroget på mindre fritidsbåter kan holdes tilnærmet begroingsfrie gjennom hele sesongen. Marine Pro har mottatt tilbakemelding fra Patentstyret om godkjenning av Norsk patent for skrogmatten HullmatECO®.

Skrogmatten er laget av kokosfiber, og monteres i båtplassen mellom utriggerne. Båtens bevegelser i vann gir en kontinuerlig abrasiv effekt – en skrubbeeffekt. Rent skrog betyr mindre drivstofforbruk og mindre utslipp av CO2 og NOx – dette betyr igjen penger spart.

Skrogmatten tilbys kun som en leieavtale, og med tilbud om skrogmatter, så utvider Vollen Marina med nye miljøvennlige løsninger for sine leietakere.

Vollen Marina

NCCE intervjuer Trond om sirkulære kjeder for miljøvennlige båtløsninger

Marine Pro AS er medlem av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) som er et utviklings- og kompetansesenter for bedrifter og organisasjoners som ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet. 

Elisabeth Breien Ellingsen, som er kommunikasjonsansvarlig hos NCCE, intervjuet v/Trond Stenslet med tanke på Marine Pro´s sirkulære kjeder i forbindelse med det å tilby fremtidige bærekraftige og miljøvennlige løsninger for bruk og vedlikehold av fritidsbåter. 

Marine Pro ser også på mulighetene for å gjenvinne marinbiologisk materiale av slammet etter at et forbud mot miljøfiendtlige bunnstoff-produkter blir etablert. Les hele artikkelen.

Skrogmatten HullmatECO® vil bli patentgodkjent i Norge

Vi er meget tilfredse med at vi endelig gjennom vår samarbeidspartner Protector IP som har slått seg sammen med Bryn Aarflot AS, har mottatt tilbakemelding fra Patentstyret om godkjenning av Norsk patent for skrogmatten HullmatECO®.

Det planlegges også et internasjonal løp gjeldende PCT søknad (Patent Cooperation Treaty), og fristen for å videreføre søknad i utlandet utløper 6. mai 2023.

Selv om arbeidet og kostnadene med utvikling av et nytt produkt er ressurskrevende, vil et patent kunne gi oss et forsprang i markedet. Patentet vil også kunne gi oss større muligheter for å sikre investeringer og dekke kostnadene relatert til nyskapning og produktutvikling.

Med patent ønsker vi å øke konkurransefortrinnet og bedre muligheten til omsetning og fortjeneste. Patent vil kunne bidra å oppnå større markedsandeler, bidra til å forebygge konflikter, gi økte muligheter til å selge eller lisensiere ut produktet, samt gjøre oss mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer.

Trond Stenslet, Gründer/Partner/Prosjektleder

Marine Pro AS introduserer HullmatECO® for båtsesongen 2023

Nå har du muligheten til å ta en beslutning om å bli en miljøvennlig båteier – uten bruk av bunnstoffprodukter!

Marine Pro har som visjon å levere bærekraftige og miljøvennlige skrogrenseløsninger og god samvittighet til båteiere, samt bidra til å overlevere planeten og det marine miljøet i god tilstand til fremtidige generasjoner.

En av våre løsninger er en miljøvennlig skrogmatte for fritidsbåter – som nå gir båteiere muligheten til å avvikle fremtidig bruk av miljøfiendtlige bunnstoffprodukter.

HullmatECO® er en skrogmatte for båter under 25 fot, laget i miljøvennlig materiale som både skrubber og hindrer begroing mens båten ligger fortøyd. Skrogmatten muliggjør at også mindre fritidsbåter kan holdes rene gjennom sesongen uten påføring av bunnstoffprodukter. 

Vi lanserer i første omgang størrelse 2,5 m x 5,0 m, som passer best for båter opp til 21 fot med maksimum 1,5 tonn vekt, i en 2,5 m bred bås og med 5,0 m utriggere.

Reserver din skrogmatte for 2023 sesongen nå! Reserver-skrogmatte – Marine Pro

Next Wave: Nordic Circular Tech DemoDay

Marine Pro AS har gjennom fjoråret sammen med dyktige veiledere og foredragsholdere, deltatt på Circular Tech Accelerator programmet i regi av Startup Norway.

Vi var så heldige å få være en av flere utvalgte oppstartsbedrifter, som presenterte sine produkter og løsninger på Next Wave Demo Day, torsdag 9. februar 2023, på RE Gründerhus i Asker.

11 StartUp selskaper presenterte sine løsninger for investorer – både fysisk tilstede og gjennom digital deltagelse.

Testvask Desember 2022

Julen er snart her, men vi i Marine Pro jobber utrettelig og målrettet med vårt miljøprosjekt – HullwashECO® – verdens første miljøvennlige skrogvaskeanlegg. Vi nærmer oss med stormskritt å få demonstrator operativ for fullskala testing.
 
Marine Pro leverer løsninger for å eliminere bruken av miljøskadelig bunnstoff. Vi jobber nå for å få den første kommersielle vaskeren i sjøen for 2023 sesongen.
 
I tillegg vil vi også for 2023 sesongen tilby miljøvennlige skrogmatter for motorbåter mellom 15-24 fot. Vi oppdaterer fortløpende denne spennende reisen! Clean boat – Happy environment !!

Gründerbedrift i Asker til Barcelona for å treffe nye investorer til viktig miljøprosjekt for et renere hav

Mens de norske investorene til dels sitter igjen på kaia og venter, så seiler gründeren av oppstartsbedriften Marine Pro AS på ny kurs – denne gang utenlands.

The Ocean Opportunity Lab (TOOL) med Birgit M. Liodden i spissen, har gjennom en global utlyst søknadsrunde «The Biofouling Innovation Challenge», tildelt Marine Pro AS en av ti plasser for å kunne presentere sine produkter og løsninger til et internasjonalt investormiljø – for derved å kunne bidra til å redde havet.

Trond Stenslet som er gründeren av Marine Pro, reiste til Barcelona i oktober for å presentere norske fremtidsrettede bærekraftige og miljøvennlige løsninger, som et bidrag til å løse problematikken med bl. Biologisk begroing på båtskrog.
I tillegg til utenlandske jurymedlemmer, satt bl.a. to representanter fra Norge, Runa A. Skarbø, som er seniorrådgiver maritim hos BELLONA, samt Nina Jensen, marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet MS «REV Ocean».

Her hjemme har utviklingskostnadene på litt over fem år kostet rundt 15 millioner kroner, og er tildels basert på offentlige- og private tilskuddsordninger, samt lokal investorkapital. Tidligere i utviklingsfasen er det bevilget tilskudd fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond, som videre er løftet med tilskudd fra Innovasjon Norge – Miljøteknologiordningen. Asker Kommune, tidligere Buskerud Fylkeskommune og Regionalt forskningsfond har også bidratt med midler i utviklingsfasen.

Trond Stenslet som gründer, og teamet, har siden 2017 i samarbeide med teknologimiljøet bl.a. på Innlandet (Kappabl AS, Nævanyttig AS og Kapp Aluminium AS) utviklet bærekraftige og miljøvennlige løsninger for fremtidig bruk og vedlikehold av fritidsbåter og mindre kommersielle båter. Fokus er rettet mot å raskest mulig kunne avvikle bruk av miljøfiendtlige bunnstoffprodukter – inneholdende polymerere og biocider som gradvis ødelegger livet i havet.

Utviklingsprosjektet har nå kommet igjennom Pilotfasen, og ferdigstiller i disse dager en oppgradering av en demonstrator. Etter planen skal skrogvaskeanlegget produseres for kommersiell bruk i 2023 i Norge, og etter hvert i Europa og den vestlige verden for øvrig – nærmere bestemt i de landene som har etablerte myndighetskrav på miljøsiden. Teknologien går bl.a. ut på å kunne vaske undervannsskrog rene, uten lekkasje til sjø, rense

vaskevannet og returnere rent vann tilbake til sjøen. Slammet med fragmenter av biologisk materiale, mikroplast og biocider, skal videre håndteres som spesialavfall.

Vi har tidligere i høst bestilt og mottatt en rapport fra SET AS v/ Professor emeritus Hallvard Ødegaard gjeldende rensing av vaskevannet. Rapporten gir en detaljert beskrivelse av hvordan renseanlegget skal bygges, og hvordan vaskevannet skal kunne renses, slik at myndighetsgodkjent rent vann kan returneres til sjøen, og slam leveres til godkjent mottak for videre behandling. Byggingen av det første renseanlegget vil starte våren 2023.
Når vi en gang kommer dithen at miljøfiendtlige produkter på båtskrog er et tilbakelagt stadium, vil skrogvask og oppsamling av ren biomasse, kunne benyttes som råstoff i andre industrier.

I tillegg til markedet for eiere av fritidsbåter og mindre kommersielle fritidsbåter, er Marine Pro også i dialog med oppdrettsnæringen. For næringens mer enn 1000 servicebåter langs norskekysten, gjelder myndighetskrav slik at båtene må være rene og smittefrie når de opererer ute blant oppdrettsanleggene i de mange sonene langs kysten.

En annen relativt ny utfordring er «Invasive Species» – fremmede marine arter som truer den naturlige balansen av marint liv i lokale havområder. For Norges del er nok stillehavsøsters og nye arter maneter mest kjent, men «Havnespy» (Japansk sjøpung) en soppart som ødelegger havbunnen er allerede observert på Sør-Vestlandet. Rene skrog kan dermed minimere risikoen for ytterligere spredning med båter.

Vi tar nå også opp igjen dialogen med mulige leverandører av skrogmatte, etter at Sri Lanka har hatt uro og unntakstilstand i landet. Et mulig men mer kostbart alternativt er leveranse fra en fabrikk i Nederland. Beslutning om mulig leverandør vil bli tatt rett over nyttår.
Nå planlegger Marine Pro sammen med relevante aktører med marint miljøfokus, å gjennomføre en båtmiljøkonferanse våren 2023, hvor hovedfokus på faglig grunnlag, er å belyse de utfordringene og konsekvensene vi står ovenfor dersom det ikke gjøres en betydelig innsats for å verne om «Livet i havet» – ett av FNs bærekraftsmål.

Marine Pro har nå en ambisjon om å kunne sette ytterligere fart på utvikling og produksjon av produkter og løsninger, slik at vi kan overlevere havet til fremtidige generasjoner i en bedre tilstand enn det er i dag. Deltakelsen i Barcelona var et meget viktig treffpunkt og steg videre for arbeidet med renere hav.

Marine Pro skal i løpet av Q1 2023 gjennomføre kapitalinnhenting via en rettet emisjon til en eller flere investorgrupper. Det vil derfor være mulighet for deg å ta del i dette eventyret som har potensiale til å bli det neste store engasjementet for å redde livet i havet.
For mer informasjon om denne muligheten ta kontakt med Trond Stenslet (trond@marinepro.no ) og/eller Robin Junge (robin@marinepro.no) .

Med ønske om en riktig god førjulstid!

Clean Boat – Happy Environment!
Trond Stenslet
Marine Pro AS

HullmatECO® på Aker Brygge

KRUSER (www.kruser.no) og Marine Pro har iverksatt et prøveprosjekt gjennom å benytte en bærekraftig og miljøvennlig skrogmatte HullmatECO®, liggende under en Hydrolift E-22 i KRUSERs elbåthavn på Aker Brygge.

Skrogmatten som er en Prototype, og er laget av naturbaserte- og resirkulerbare materialer. Når båten ikke er i bruk, ligger båten oppå skrogmatten bestående av naturfibre laget av kokos. Båtens undervannsskrog ligger mørkt og hindrer sollys, og med lett skrubbe-effekt fra skrogmatten elimineres begroing. Og det beste av alt – gjør bruk av miljøforurensende bunnstoffprodukter (mikroplast og biocider) overflødige.

Fritidsbåteiere med båter opp til 25 fot/2 t. som tar i bruk en skrogmatte, vil gjennom hele sesongen oppnå et helt rent undervannsskrog, og vil dermed kunne opprettholde optimal båtfart. Båteiere med tradisjonell motor og ikke ELdrift, vil man også oppnå redusert drivstofforbruk og redusert utslipp av Co2 og NOₓ! En unik miljøgevinst – både for båteier og for livet i havet.

Skrogmatten HullmatECO® lanseres våren 2023 som et leieprodukt – «Mat-as-a-Service» i Oslofjordregionen og på Sørlandet, og utvides til andre regioner påfølgende sesong.

For ytterligere informasjon om priser og betingelser, samt registrering av interesse. Ta kontakt med oss på www.marinepro.no   www.facebook.com/MarineproAS

Ny animasjon viser våre løsninger

Vår nye videoanimasjon viser fremtidens båthavn, hvor både motor- og seilbåter opp til 60 fot, kan vaskes rene – uten lekkasjer til sjø. Vaskevannet fra skrogvask i vann og spyleplass på land, føres videre i et lukket system til renseanlegget. Vi oppnår opptil 99% rensegrad av vaskevannet (biologisk materiale, mikroplast rester og biocider/miljøgifter). Etter vannrensing, tilbakeføres myndighetsgodkjent rent vann til sjø. Gjenværende slam og reststoffer vil bli håndtert av godkjent mottak for spesialavfall.

Mindre båter opptil 25 fot kan legges på skrogmatter gjennom sesongen. Skrogmatten hindrer sollyset å nå undervansskroget, samt at kokosmatten har en abrasiv effekt (skrubbeeffekt),  og dermed vil skroget holde seg rent og fritt for begroing gjennom hele sesongen.

Rene båtskrog gir optimal båtfart, og eliminerer merforbruk av drivstoff, og dermed unngår man unødvendig forurensing med utslipp av CO2 og NOₓ til luft.

Clean Boat – Happy Environment!

Omtale i Seilas våren 2022

Havnekomitéen i KNS omtaler sitt besøk på Pilotanlegget i siste nummer av SEILAS.

Utviklingen fortsetter gjennom 2022, og nå skal det installeres et Demonstrasjonsanlegg i Oslofjorden denne sesongen.

Går alt som planlagt, vil det kunne bygges og installeres fem skrogvaskeanlegg for 2023 sesongen.

Følg oss, og ta gjerne kontakt med Trond for ytterligere informasjon 918 98 475 trond@marinepro.no

Har du lyst til å bli medeier i vår miljøprosjekt, se mer på: Invester i Marine Pro – Marine Pro

pdf

Produktnavnene er nå godkjent som varemerke​

HullwashECO® og HullmatECO® er begge registrert som varemerker.

Patentstyret har godkjent våre søknader om varemerker. HullwashECO® vår skrogvaskemaskin for fritidsbåter 25 – 60 fot, vil markedsføres med assosiasjoner til miljøvennlig skrogvask.

HullmatECO® vår løsning for fritidsbåter opp til 25 fot, vil markedsføres med assosiasjoner til en miljøvennlig skrogmatte.

Begge løsningene vil kunne tilby båteiere et bærekraftig og miljøvennlig alternativ til dagens bruk av miljøfiendtlige bunnstoffprodukter.

Clean Boat – Happy Environment!

Marine Pro til elbåtmessen i Vollen Marina

Vi stiller med stand og båt i sjøen -selvfølgelig på skrogmatte- på elbåtmessen i Vollen 27-29 august!

På vår stand vil vi endelig kunne vise frem noe av det vi har jobbet med det siste året, og i sjøen vil vi ha en praktisk demonstrasjon av HullmatECO®. Vi oppfordrer alle interesserte i området til å komme innom for en hyggelig skrogprat!

www.elbåtmessen.no

Omtale i seilas våren 2020

KNS medlemsblad «SEILAS våren 2020» , skriver om «Sail-in-wash» for båter. Marine Pro er stolte av å kunne presentere prosjektstatus på båtvaskeanlegget for båtfolket. En stor takk til KNS og Christian Ruschetta for interessen og omtalen av fremtidige miljøvennlige løsninger for fritidsbåter.

Pilotprosjekt med innovasjon Norge er fullført

Pilotprosjektet med Innovasjon Norge, Miljøteknologiordningen er nå fullført, og vi kan nå dokumentere at vi vasker båter rene, uten lekkasje til sjø, og at vaskevannet håndteres i et lukket system.

Skrogvaskesystemet skal sikre at de fleste aktuelle fritidsbåter og tjenestefartøy opp til 60 fot, kan gjennomføre en hensiktsmessig, pålitelig og tilgjengelig rengjøring av undervansskroget, uten behov for å løfte fartøyet ut av sjøen.

Vaskevannet som inneholder fjernet begroing og forurensende stoffer blir samlet opp, renset og rent vann tilbakeført sjøen. Restslammet vil deretter bli håndtert og destruert.

Skrogvaskesystemet vil være miljøeffektivt enten båten/fartøyet er behandlet med bunnstoff eller ikke.

Vi har nå inngått en intensjonsavtale med småbåthavn i Asker, om installasjon av en Demonstrator – et skrogvaskeanlegg med renseanlegg for sommersesongen 2022. Skrogvask vil da bli tilgjengelig for båteiere i Oslofjord regionen.

Seilmagasinget: Bunnstoff kan bli forbudt

Seilmagasinget trekker frem Marine Pro i en artikkel om mulige nye miljøkrav som kommer, og fremtidens løsninger for begroing uten bruk av miljøgifter.

pdf

pdf

NRK: Båteiere kan bli gjort ansvarlige

25. mars, 2019

Kristiansand kommune ønsker å ansvarliggjøre båteiere for miljøstoffer som havner i naturen. Opplagsplasser for småbåter er sterkt forurenset med tungmetaller, viser en ny rapport fra kommunen.

Se innslaget: https://www.nrk.no/sorlandet/bateiere-kan-bli-gjort-ansvarlige-1.14473773

Artikkel fra SVT oktober 2019

14. oktober, 2019

Sverige har nå innført forbud mot gjenværende TBT på skroget. I tillegg er det innført totalforbud mot bruk av bunnstoffprodukter i ferskvann og i Bottenviken.

Les mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bottenfarg