Ny animasjon viser våre løsninger

Vår nye videoanimasjon viser fremtidens båthavn, hvor både motor- og seilbåter opp til 60 fot, kan vaskes rene – uten lekkasjer til sjø. Vaskevannet fra skrogvask i vann og spyleplass på land, føres videre i et lukket system til renseanlegget. Vi oppnår opptil 99% rensegrad av vaskevannet (biologisk materiale, mikroplast rester og biocider/miljøgifter). Etter vannrensing, tilbakeføres myndighetsgodkjent rent vann til sjø. Gjenværende slam og reststoffer vil bli håndtert av godkjent mottak for spesialavfall.

Mindre båter opptil 25 fot kan legges på skrogmatter gjennom sesongen. Skrogmatten hindrer sollyset å nå undervansskroget, samt at kokosmatten har en abrasiv effekt (skrubbeeffekt),  og dermed vil skroget holde seg rent og fritt for begroing gjennom hele sesongen.

Rene båtskrog gir optimal båtfart, og eliminerer merforbruk av drivstoff, og dermed unngår man unødvendig forurensing med utslipp av CO2 og NOx til luft.

Clean Boat – Happy Environment!

Omtale i Seilas våren 2022

Havnekomitéen i KNS omtaler sitt besøk på Pilotanlegget i siste nummer av SEILAS.

Utviklingen fortsetter gjennom 2022, og nå skal det installeres et Demonstrasjonsanlegg i Oslofjorden denne sesongen.

Går alt som planlagt, vil det kunne bygges og installeres fem skrogvaskeanlegg for 2023 sesongen.

Følg oss, og ta gjerne kontakt med Trond for ytterligere informasjon 918 98 475 trond@marinepro.no

Har du lyst til å bli medeier i vår miljøprosjekt, se mer på: Invester i Marine Pro – Marine Pro

pdf

Produktnavnene er nå godkjent som varemerke​

HullwashECO® og HullmatECO® er begge registrert som varemerker.

Patentstyret har godkjent våre søknader om varemerker. HullwashECO® vår skrogvaskemaskin for fritidsbåter 25 – 60 fot, vil markedsføres med assosiasjoner til miljøvennlig skrogvask.

HullmatECO® vår løsning for fritidsbåter opp til 25 fot, vil markedsføres med assosiasjoner til en miljøvennlig skrogmatte.

Begge løsningene vil kunne tilby båteiere et bærekraftig og miljøvennlig alternativ til dagens bruk av miljøfiendtlige bunnstoffprodukter.

 

Clean Boat – Happy Environment!

Marine Pro til elbåtmessen i Vollen Marina

Vi stiller med stand og båt i sjøen -selvfølgelig på skrogmatte- på elbåtmessen i Vollen 27-29 august!

På vår stand vil vi endelig kunne vise frem noe av det vi har jobbet med det siste året, og i sjøen vil vi ha en praktisk demonstrasjon av HulmatECO. Vi oppfordrer alle interesserte i området til å komme innom for en hyggelig skrogprat!

www.elbåtmessen.no

Omtale i seilas våren 2020

KNS medlemsblad «SEILAS våren 2020» , skriver om «Sail-in-wash» for båter. Marine Pro er stolte av å kunne presentere prosjektstatus på båtvaskeanlegget for båtfolket. En stor takk til KNS og Christian Ruschetta for interessen og omtalen av fremtidige miljøvennlige løsninger for fritidsbåter.

Pilotprosjekt med innovasjon Norge er fullført

Pilotprosjektet med Innovasjon Norge, Miljøteknologiordningen er nå fullført, og vi kan nå dokumentere at vi vasker båter rene, uten lekkasje til sjø, og at vaskevannet håndteres i et lukket system.

Skrogvaskesystemet skal sikre at de fleste aktuelle fritidsbåter og tjenestefartøy opp til 60 fot, kan gjennomføre en hensiktsmessig, pålitelig og tilgjengelig rengjøring av undervansskroget, uten behov for å løfte fartøyet ut av sjøen.


Vaskevannet som inneholder fjernet begroing og forurensende stoffer blir samlet opp, renset og rent vann tilbakeført sjøen. Restslammet vil deretter bli håndtert og destruert.


Skrogvaskesystemet vil være miljøeffektivt enten båten/fartøyet er behandlet med bunnstoff eller ikke.


Vi har nå inngått en intensjonsavtale med småbåthavn i Asker, om installasjon av en Demonstrator – et skrogvaskeanlegg med renseanlegg for sommersesongen 2022. Skrogvask vil da bli tilgjengelig for båteiere i Oslofjord regionen.

Seilmagasinget: Bunnstoff kan bli forbudt

Seilmagasinget trekker frem Marine Pro i en artikkel om mulige nye miljøkrav som kommer, og fremtidens løsninger for begroing uten bruk av miljøgifter.

pdf

pdf

NRK: Båteiere kan bli gjort ansvarlige

25. mars, 2019

Kristiansand kommune ønsker å ansvarliggjøre båteiere for miljøstoffer som havner i naturen. Opplagsplasser for småbåter er sterkt forurenset med tungmetaller, viser en ny rapport fra kommunen.

Se innslaget: https://www.nrk.no/sorlandet/bateiere-kan-bli-gjort-ansvarlige-1.14473773

Artikkel fra SVT oktober 2019

14. oktober, 2019

Sverige har nå innført forbud mot gjenværende TBT på skroget. I tillegg er det innført totalforbud mot bruk av bunnstoffprodukter i ferskvann og i Bottenviken.

Les mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bottenfarg