Status uke 22 – 2020

4. juni, 2020

Gjennomføring av den andre praktiske testen i skrogvaskeanlegget er gjennomført, og teknologien viser igjen at det er fullt mulig å vaske båtskrog rent – uten lekkasjer til sjø.
 

Testbåten har ligget på vann siden sist sommer, allikevel var undervannsskroget var relativt lite begrodd. Det viser at det er stor forskjell på begroing ut i fra hva som er påført av bunnstoff, hvor båten har ligget og i hvilken grad båten har vært brukt gjennom høst, vinter og vår.

Vi ønsker å teste flere båter i juni. Ta kontakt dersom du har en begrodd motorbåt 25 – 30 fot  med V-bunn vi kan teste.

Nedenfor overbevisende vaskeresultater