Status uke 20 - 2020

26. mai, 2020

Gjennomføring av den første praktiske testen i skrogvaskeanlegget, ble på grunn av Corona situasjonen utsatt til 26. mai.
Testomfanget for Pilot I ble skalert ned, og begrenset til ett børstehode og på dette stadiet et forenklet styringssystem.

Testen viste at infrastrukturen fungerte, og gjennomføring av testen var tilfredsstillende. Imidlertid så var testobjektet (testbåten)
ikke spesielt egnet, da båten var i overkant begrodd med rur.

Testen har for oss bevist at det er fult mulig å vaske båtskrog rent – også for for rur.

NY test med en normalt begrodd båt er fastsatt 4. juni.