Status uke 47 – 2020

16. november, 2020

Innovasjon Norge har nå endelig bekreftet at vi vil motta tilskudd gjennom Miljøteknologiordningen.

 

Vi er meget tilfredse med at vi nå gjennom resten av 2020 og hele 2021, kan fortsette arbeidet med å videreutvikle, oppgradere og teste Pilot II når det gjelder børsteteknologi, lineær drift og tilhørende styringssystemer.I tillegg benytter vi også tilskudd fra Oslofjordfondet (Regionalt Forskningsfond) til å utvikle og finne løsninger når det gjelder datafangst og styringsteknologi – under vann. Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Bakkenteigen, Horten er vår samarbeidspartner, og vil finne frem til og teste mulige løsninger i dette sensorprosjektet. Parallelt med å jobbe videre med skrogvasketeknologien, ser vi på løsninger for miljøvennlig rensing av vaskevannet, samt gjenvinning av verdistoffer (kobber) fra slammet som blir gjenværende etter rensing. Prosjektet er tidligere finansiert av Buskerud Fylkeskommune, (Grønn Vekst) – nå Viken. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Porsgrunn og Lindum Oredalen AS er våre samarbeidspartnere, og vil finne frem til og teste mulige løsninger i dette vannrensingsprosjektet.

Vi har i høst også skaffet tilveie et egnet motorbåtskrog for løpende testing av løsninger gjennom Pilot II fasen. Båten var i utgangspunktet «utrangert», men med «litt stell» før den tas i bruk, så forlenges levetiden gjennom testfasen - før den etter hvert går til miljøgjenvinning.