Status uke 40 – 2020

1. oktober, 2020

Vi har nå vært så heldige å få på plass avtale med investor, og har dermed kunne iverksette bestillinger av varer og tjenester for oppgradering påfølgende testing av skrogvaskeanlegget - Pilot II.

Behandlingen av vår søknad hos Innovasjon Norge (Miljøteknologiordningen), er blitt en del forsinket som følge av at saksbehandlingstiden er påvirket av pandemien. Vi håper imidlertid at vi snart mottar tilbud om tilsagn, slik at vi effektivt kan benytte senhøsten til planlagt testing, og vinteren til «engineering» for forberedelser til produksjon av 0-serien (demonstratorversjonen) for 2021.