Båtbransjemagasinet Marinadockage

17. oktober, 2019

Regelendringer i USA vil påvirke det lovlige kobberinnholdet i bunnstoff. Planen om et maksimums innhold på 0,5% kobber i 2018, er utsatt til januar 2020. Bunnstoffindustrien vil dermed få store utfordringer med å tilby et produkt som både er miljøvennlig og samtidig forhindrer maritim begroing.

Les mer her: https://www.marinadockage.com/washington-state-halts-ban-antifouling-copper-paints/