Artikkel fra SVT oktober 2019

Sverige har nå innført forbud mot gjenværende TBT på skroget. I tillegg er det innført totalforbud mot bruk av bunnstoffprodukter i ferskvann og i Bottenviken.

Les mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bottenfarg

Danske båtbladet MinBaad

I Danmark har man fra 2019 tatt grep, og følger du som båteier ikke de nye reglene for bruk av bunnstoffprodukter – kan det bety bøter eller fengsel.

Les mer her: https://minbaad.dk/nyhed/archive/2019/22/march/article/gamle-bundmalinger-gjort-ulovlige-miljostyrelsen-truer-med-bode-og-fangselsstraf/

Vollen Marinesenter – Grønn Marina

Som fikk installert et skrogvaskeanlegg for test i 2017, har så langt gjennomført rundt 1500 skrogvask.

For mer informasjon om båtvask se: https://gronnmarina.no/miljotiltak/batvask/ 

 

COWI

COWI har oversendt en rapport til Miljødirektoratet, som beskriver utslipp av mikroplast og miljøgifter fra fritidsbåter og småbåthavner ved kysten, samt fremsetter forslag til tiltak som kan redusere utslipp.

Miljødirektoratet skal videre utarbeide en innstilling om oppdatert regelverk til KLD for behandling og implementering 2019. Endringene som «treffer båtfolket», båtforeninger og marinaer vil trolig gjelde fra 2020.

Se COWI rapporten:
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/januar-2019/tiltak-for-a-redusere-utslipp-av-mikroplast-og-helse-og-miljofarlige-stoffer-fra-marine-smabathavner/


 

Havneliv

Havneliv er Østfolds største båt- og fritidsmesse, og Marine Pro har stand i den nye gjestehavnen på Værste i Fredrikstad 11. og 12. mai.


 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge mottok vår søknad om tilskuddsmidler gjennom Miljøteknologiordningen den 20. mars 2019.
Tilskuddet krever 65% egenfinansiering, og arbeidet med å finne de riktige miljøfokuserte sponsorene og investorene er godt i gang.

 

NRK: 4. mars 2019. Båteiere kan bli gjort ansvarlige

Kristiansand kommune ønsker å ansvarliggjøre båteiere for miljøstoffer som havner i naturen. Opplagsplasser for småbåter er sterkt forurenset med tungmetaller, viser en ny rapport fra kommunen.

Se innslaget: https://www.nrk.no/sorlandet/bateiere-kan-bli-gjort-ansvarlige-1.14473773

1 2 Neste »