Trond Stenslet
Partner, daglig leder & gründer

37 år innen internasjonalt salg /markedsføring og QM.

Trond utfører operativ prosjektledelse, og har den primære kontakten mot samarbeidspartnere på utviklingssiden, samt mulige kunder innen båtliv, båt-foreninger, marinaer og kommuner.

Erling Eriksen
Partner & styreleder


40 + år innen internasjonalt kapitalvaremarkedet og bedriftsutvikling. Har vært og er engasjert i en rekke oppstartsselskaper.

Bistår med forretningsutvikling, dialog med Virkemiddelapparatet og samarbeidspartnere i tillegg til prosjekt- og utviklingsaktiviteter.

Robin Junge
Partner & prosjektleder


20 års erfaring som gründer og forretningsutvikler innen IT og eiendom

Er i dag engasjert som aktiv partner i flere oppstart/ innovasjonsselskaper.

Bidrar som prosjektleder, forretningsutvikling og kommersialisering.

Anders Nordstrøm
Partner, økonomileder & medgründer

16 år innen finans, salg og management

Økonomi- og administrasjons-ansvarlig på deltid. Anders bistår også som prosjektkontroller.

Asmund Torgersbråten
Media & kommunikasjon


Forretningsutvikler i Langesand AS, og tidligere CEO i Oslo Sessions Productions AS, med flere års erfaring innen konseptutvikling, mediaproduksjon og kommunikasjon.

Asmund bistår med utadgående kommunikasjon og formidlingsarbeid, media og web.

Om Marine Pro AS

Marine Pro er en gründerbedrift, og kjerneteamet er involvert i det meste som foregår. Eierne utgjør styret og administrasjonen. Anders med økonomistyring, regnskap og prosjektkontroll og Erling med leder- og forretningsutviklingserfaring og med fartstid fra en rekke oppstartsselskaper. Robin og Asmund er med fra investeringsselskapet Langesand, og bistår med forretningsutvikling og kommersialisering, samt markedsføring, kommunikasjon og media.

Trond har hatt seilbåt siden 1980, og er mangeårig havnesjef for småbåthavnen i Slemmestad; Odden Marina Båtforening. Som båteier gjennom flere tiår, kjenner han de aktuelle problemstillingene svært godt.

For tiden gjennomføres utviklingsprosjektet av skrogvaskesystemet med innleiet assistanse fra erfarne fagfolk samt FoU-institusjoner. Marine Pro jobber mot å erstatte konsulenter med egne ansatte i takt med de behov som utviklingen og veksten av selskapet krever, og innenfor de økonomiske rammer bedriften rår over.

Utviklingen av fremtidsrettet og bærekraftig teknologi for bruk og vedlikehold av fritidsbåter er nødvendig for å sikre havets fremtid uten tilføring av mikroplast og biocider som bidrar til betydelig forurensning av kyst- og havområder.

Skrogvaskesystemet HullwashECO® samt vår skrogmatte HullmatECO® vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensing, lavere drivstofforbruk, mindre CO2 og NOₓ utslipp, samt bedre kvaliteten av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk.

Vi stiller gjerne i et informasjonsmøte om regelverk, utfordringer og løsninger, eller ytterligere detaljer og innspill på fremtidsrettet, bærekraftig og miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåters skrog.

Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

  • Informasjon og status fra Norge, Sverige, Danmark og EU generelt
  • Fremtidsrettede, bærekraftige og miljøvennlige mulige løsninger
  • Styrets vurdering, anbefaling og videre kommunikasjon til medlemmer
  • Saksfremlegg på årsmøte med beslutninger om fremtidsrettede tiltak
  • Intensjonsavtale om fremtidig plassering av skrogvaskeanlegg