Produkter

Marine Pro AS vil utover utviklingen av skrogvaskeanlegg og vann- og slamrensingssystemer, se på produkter og tjenester som til sammen utgjør et komplett produkt og tjenesteprogram for miljøvennlig bruk og vedlikehold av fritidsbåter og profesjonelle båter opp til 60 fot.

Vi ser på å kunne tilby miljøvennlige produkter, som f.eks. skrogmatter for fritidsbåter opp til 25 fot. En skrogmatte muliggjør at også mindre fritidsbåter kan holdes rene gjennom sesongen uten påføring av bunnstoffprodukter.

Mer informasjon om øvrige produkter vil bli publisert våren 2020.

Spyleplass med rensing – konsulenttjenester og prosjektering

Miljødirektoratets COWI rapport fra desember 2017 konkluderer med at kun 11% av småbåthavner i Norge har et godkjent anlegg med rensing.

Marine Pro AS har kompetanse, erfaring og samarbeidspartnere, som vil kunne tilby prosjektering av spyleplass for båtforeninger og marinaer, der hvor det ikke ligger til rette eller er mulig å etablere et skrogvaskeanlegg. Prosjekteringen dekker befaringer, møter, søknadsdokumenter til kommune, samt eventuelle søknader om offentlige tilskudd.

Teknisk infrastruktur skal tilfredsstille alle myndighetskrav.

Prosjekteringsomfang:

  • Betongplate med avrenning
  • Drenering, grovfiltrering og pumping av vaskevannet
  • Miljøvennlig renseanlegg med godkjent utslipp av renset vann

Mottak båtseptikk – Konsulenttjenester og prosjektering

Sverige har innførte i 2015 et totalforbud mot utslipp av båtseptikk. Vannområdene i Oslofjorden har på trappene et tilsvarende forbud for Oslofjordregionen.

Marine Pro AS har kompetanse, erfaring og samarbeidspartnere, som vil kunne tilby prosjektering av båtseptikkinstallasjoner for båtforeninger og marinaer. I områder der hvor det ikke ligger til rette for eller er mulig å tilknytte offentlige avløp, vil det kunne tilknyttes et lokalt renseanlegg for rensing av båtseptikk.

Prosjekteringen dekker befaringer, møter, søknadsdokumenter til kommune, samt eventuelle søknader om offentlige tilskudd.

Teknisk infrastruktur skal tilfredsstille alle myndighetskrav.

Prosjekteringsomfang:

  • Septikkpumpe
  • Tilknytning til offentlig avløp
  • Miljøvennlig renseanlegg med godkjent utslipp av renset vann