Reserver din skrogmatte for 2023 sesongen nå!

Nå har du muligheten til å ta en beslutning om å bli en miljøvennlig båteier – uten bruk av bunnstoffprodukter!

Marine Pro AS introduserer HullmatECO® for båtsesongen 2023

Marine Pro har som visjon å levere bærekraftige og miljøvennlige skrogrenseløsninger og god samvittighet til båteiere, samt bidra til å overlevere planeten og det marine miljøet i god tilstand til fremtidige generasjoner.

En av våre løsninger er en miljøvennlig skrogmatte for fritidsbåter – som nå gir båteiere muligheten til å avvikle fremtidig bruk av miljøfiendtlige bunnstoffprodukter.

Test av prototypen hos Kruser på Aker Brygge høsten 2022

Bestilling

Benytt bestillingsskjema nedenfor for bestilling. Alle felt merket * MÅ fylles ut.

Bestillingsbekreftelse med betingelser sendes i retur for signatur.

Generelt vil installasjon av skrogmatten på båtplass vil skje fortløpende fra 1. mai etter nærmere avtale med båteier, samt at nødvendig tilgang til plassen er gitt.

Clean Boat – Happy Environment !

Marine Pro har utviklet HullmatECO® for mindre fritidsbåter, som gjør at undervanns-skroget på mindre fritidsbåter kan holdes tilnærmet begroingsfrie gjennom hele sesongen uten ny påføring av bunnstoff. Produktet ble patentsøkt 2020.

HullmatECO® er laget av kokosfiber, og monteres i båtplassen mellom utriggerne. Båtens bevegelser i vann gir en kontinuerlig abrasiv effekt – en skrubbeeffekt. Dette resulterer i at skroget holdes rent, mens begroingen skjer på mattens underside. I tillegg gjør skrogmatten at sollyset holdes unna undervansskroget.

Mat-as-a-Service

HullmatECO® tilbys som en matte-tjeneste, og betyr i praksis at båteier bestiller skrogmatten til sin båtplass. Marine Pro’s representanter vil på avtalt tid installere skrogmatten på båtplassen mellom utriggerene, og båten kjøres deretter helt enkelt oppå skrogmatten – der den kan ligge gjennom hele båtsesongen (tidligst fra 1. mai til senest 30. september).

Etter båtsesongen tar Marine Pro skrogmatten opp for rengjøring og lagring, samt at den klargjøres for neste sesong. 

Båteier kan oppnå følgende oppsider ved bruk av skrogmatte:

 • Blir en mer miljøvennlig båteier ved å slutte med miljøfiendtlige bunnstoffprodukter
 • Slipper kostnader og arbeidet med båtpussen under vannlinjen om våren
 • Oppnår maksimalt båtfart med helt rent undervansskrog
 • Reduserer merforbruk av drivstoff i forhold til bruk av bunnstoff og økt marin begroing
 • Reduserer CO2 og NOx utslipp
 • Mindre slitasje på båt, fortøyninger og utriggere
 • Mister du båtnøklene, så havner de på skrogmatten og ikke i sjøen

 

Lansering 2023 i Oslofjord Regionen

Skrogmatten lanseres i første omgang i størrelse 2,5 m x 5,0 m, og passer best for båter opp til 21 fot med maksimum 1,5 tonn vekt, i en 2,5 m bred bås og med 5,0 m utriggere.

Vi tar forbehold om at din båttype passer til skrogmatte, og avklarer dette under bestillingsprosessen.

En større variant som vil passe til noe større båter i en 3,0 m bås lanseres først neste sesong.

Skrogmatten vil være Marine Pro`s eiendom og selve produktet vil også være vårt miljøansvar.

Komplett skrogmatte, ferdig installert med 6 fortøyninger til utriggere medfølger. Skrogmatten ettersees 3 – 4 uker etter installasjon. Eventuelle avvik må leietaker melde om til: trond@marinepro.no 


Forutsetninger for at du kan legge din båt på en skrogmatte

 • Skrogmatten kan kun benyttes til V-bunns skrog med påhengsmotor, hvor undervannshuset enten kan være i vann eller løftet opp.
 • Du kan benytte skrogmatte med båtskrog som tidligere år er påført hardt bunnstoff.
 • Du kan ikke benytte skrogmatte med båtskrog påført selvpolerende bunnstoff, da bunnstoffet slites vekk i løpet av et par dager. Av miljøhensyn, må dette først på en miljøvennlig måte fjernes når båten er på land.
 • Du må har en båtplass med faste utriggere på begge sider. Løsninger for longside vil bli lansert senere. Løsninger for frittliggende båter på bøye vil også bli lansert senere.

Med utgangspunkt i produksjon og øvrig kapasitet, lanserer vi i første omgang HullmatECO® for følgende områder med noe begrenset antall.

 • Vi lanserer skrogmatten for 3 båthavner i Asker Kommune sesongen 2023.. Båthavnene Vollen Marina, Leangbukten Båtforening og Odden Marina er alle kontaktet direkte, og må på forhånd ha samtykket i at skrogmatte kan benyttes i havnen.
 • Vi ønsker også å teste ut noen få matter i andre Regioner – kontakt oss for forespørsel.

For mer informasjon om løsningen, se: www.marinepro.no/hullmateco  

 

Prisalternativer HullmatECO® 

Pris for båtsesong vil være enten ordinær eller rabattert sesongleie – 1, 3 eller 5 sesonger.

Alle som bestiller skrogmatte vil bli medlem i vår VIP klubb, og vil motta en Oblat til å klebe på båten, og som synligjør at du er en 100% miljøbevisst båteier.

Ta kontakt for introduksjonspris for ovennevnte båthavner, og evt. «flåteavtaler» eller andre spørsmål. trond@marinepro.no