Om Marine Pro AS

Trond, som gründer, har hatt seilbåt siden 1980, er mangeårig havnesjef for småbåthavnen i Slemmestad; Odden Marina Båtforening. Som båteier gjennom flere tiår, kjenner han den aktuelle problemstillingen til minste detalj.

Marine Pro er en typisk gründerbedrift, der kjerneteamet er involvert i det meste som foregår, og eierne også utgjør styret og administrasjonen. Derfor bidrar Anders med økonomistyring, regnskap og prosjektkontroll og Erling med leder- og forretningsutviklingserfaring og med fartstid fra en rekke oppstartsselskaper.

For tiden gjennomføres utviklingsprosjektet av skrogvaskesystemet med innleiet assistanse fra erfarne fagfolk samt FoU-institusjoner. Planen er å erstatte konsulenter med egne ansatte i takt med de behov som utviklingen og veksten av selskapet krever, og innenfor de økonomiske rammer bedriften rår over.

Utviklingen av fremtidsrettet og bærekraftig teknologi for bruk og vedlikehold av fritidsbåter er nødvendig for å sikre havets fremtid uten tilføring av mikroplast og biocider som bidrar til betydelig forurensning av kyst- og havområder.

Skrogvaskesystemet hullwasheco® vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensing, lavere drivstofforbruk, mindre CO2 og NOx utslipp, samt bedre kvaliteten av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk.

Ønsker du ytterligere informasjon

– vi stiller gjerne i et faktabasert informasjonsmøte om regelverk, utfordringer og løsninger.

I et møte med båtforeningens styre, eller marinaens daglig leder, vil man få ytterligere detaljer og innspill på fremtidsrettet, bærekraftig og miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåters skrog.

Husk, vi inviterer med dette ikke til et møte for å selge et skrogvaskeanlegg, men derimot er hensikten å opplyse, diskutere og finne mulige hensiktsmessige løsninger for et samarbeide gjennom å eventuelt plassere et skrogvaskeanlegg i båthavn/marina i 2021 eller fremover.

Alternativt så kan flere omkringliggende båtforeninger samarbeide om et skrogvaskeanlegg. Ett skrogvaskeanlegg vil ha kapasitet til over 2500 utførte skrogvask per år. Alle skrogvaskeanlegg som utplasseres bør også kunne ha muligheten til å motta båtseptikk fra fritidsbåter. Skrogvaskevannet skal kunne prosesseres og renses på stedet, samt at båtseptikk dersom ikke dette tilknyttes offentlig avløp, også skal kunne prosesseres og renses på stedet.

Og skulle det være noen tvil, vil dette medføre mange fordeler for båteierne, bl.a. mindre vedlikehold av undervannsskroget på ugunstige tidspunkter, bedre båtfart med renere skrog og bedre drivstofføkonomi, renere hav og friskere marint liv i hele den marine næringskjeden. Sist men ikke minst 100% ren miljøsamvittighet for nåværende og kommende generasjoner på sjøen.
 

Hensikten med møtet er å dekke følgende punkter:

  • Faktabasert informasjon og status fra Norge, Sverige, Danmark og EU generelt
  • Fremtidsrettede, bærekraftige og miljøvennlige mulige løsninger
  • Styrets vurdering, anbefaling og videre kommunikasjon til medlemmer
  • Saksfremlegg på årsmøte med beslutninger om fremtidsrettede tiltak
  • Intensjonsavtale om fremtidig plassering av skrogvaskeanlegg
     
Trond Stenslet
Trond Stenslet
Partner, daglig leder & gründer

37 år innen internasjonalt salg /markedsføring og QM

Daglig leder, prosjektleder og markedsfører på full tid. Han utfører operativ prosjektledelse, og har den primære kontakten mot samarbeidspartnere på utviklingssiden, samt mulige kunder innen båtliv, båt-foreninger, marinaer og kommuner.

Erling Eriksen
Erling Eriksen
Partner & forretningsutvikler

40 + år innen internasjonalt kapitalvaremarkedet og bedriftsutvikling. Har vært og er engasjert i en rekke oppstartsselskaper.

Bistår med forretningsutvikling, dialog med Virkemiddelapparatet og samarbeidspartnere i tillegg til prosjekt- og utviklingsaktiviteter.
Anders Nordstrøm
Anders Nordstrøm
16 år innen finans, salg og management

Økonomi- og administrasjons-ansvarlig på deltid. Han bistår også som prosjektkontroller.